quartz.jpg
quartz og miniquartz.jpg
quartzpyramide.jpg
quartz.jpg

Vokalgruppen Quartz


SCROLL DOWN

Vokalgruppen Quartz


Om Quartz

Vokalgruppen Quartz ble stiftet i 1998 og hadde sin første opptreden julen samme år i Ytre Enebakk. Siden de første famlende tonene har vi utvidet repertoiret hyppig. Ved utgangen av 2003 var mer enn 100 sanger innøvd. Det har vært en del perioder hvor gruppen ikke har vært aktiv, men det har aldri vært annen besetning i gruppen. 

Quartz er en klassisk anlagt gruppe, med tonal drakt vel så inspirert av kormusikk og klassisk sang som av nyere sangteknikker og stiler ofte brukt av moderne grupper. Quartz har de siste årene samarbeidet tett med vokalpedagog Rune Knoff, et arbeid som har gitt gode frukter.

Quartz opptrer stort sett bare med a cappella sang. Enkelte sanger er med piano til, og da helst herreduetter. Dette gjør oss svært mobile, og reisekofferten er lett å pakke (litt noter og en stemmegaffel er alt som skal til). Vi prøver å holde en avslappet stil med musikken i fokus, men her har vi et kontinuerlig forbedringspotensiale.

Om navnet

Navnet var noe som vi kom frem til etter en intern navnekonkurranse:
"St. Andreas og vennene hans" ble slått på målstreken... Våre opprinnelige tanker rundt navnet var:

  • lys skinner gjennom steinen quartz, slik vi også ønsker å kunne reflektere Jesu frelsesverk gjennom sang
  • stein er noe hardt, som tåler mye og er til å stole på, slik også Guds ord er til å stole på
  • det har en ordklang som til forveksling kan minne om kvart, som i kvartett

I en opptreden på Ås opplyste professor Trygve Gjedrem at steinsorten quartz har en hardhet 7 på Mohs skala, og dermed er blant de hardeste rene mineralene vi kjenner (diamant er hardest). Det står godt i stil til intensjonen med navnet!

quartz og miniquartz.jpg

Program


Program


Program

Kalenderen viser en måned om gangen. Om kalenderen ser blank ut nedenfor, trykk på piltastene eller "Søk etter flere" for å vise flere måneder.

quartzpyramide.jpg

Utgivelser


Utgivelser


Utgivelser

"Quartz og barna synger enda mer om Jesus" fra 2011, utgitt på EB Media. Kan kjøpes online.

oppstandelsen-og-livet.jpg

"Oppstandelsen og livet", bok+CD utgitt på Lunde forlag.

quartz-cd.jpg

"Quartz", vår første utgivelse fra 2002, utgitt på Lynor. Tilgjengelig på WiMP.